Матеріали досвіду роботи учителя початкових класів Шевчук Катерини Олександрівни

Тема: "Упровадження технології розвитку критичного мислення на уроках математики в початкових класах"
Матеріали досвіду роботи учителя початкових класів Шевчук Катерини Олександрівни
Тема: "Упровадження технології розвитку критичного мислення на уроках математики в початкових класах"
Шевчук Катерина Олександрівна – вчитель початкових класів 1 кваліфікаційної категорії. Загальний стаж роботи 15 років. У 2008 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкової школи та німецької мови в основній школі.

Педагогічне кредо: «Навчання має бути цікавим і вмотивованим» .


Однією з найважливіших особливостей творчості педагога є те, що об'єкт його праці – дитина – постійно мінлива, завжди нова, і сьогодні не та,що вчора. Наша праця – формування людини, - і це накладає на нас особливу, ні з чим не порівнянну відповідальність.

В. Сухомлинський

Життя висуває суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення, аргументувати власну думку, бути толерантним.

Сьогодні залишається актуальним твердження американського мислителя Джона Дьюї , що фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому , щоб розвивати критичний спосіб мислення. Дані навички дають змогу адекватно оцінювати нові обставини і формувати стратегію подолання проблем, які у них криються. Саме тому предметом моєї роботи є впровадження в освітній процес технології розвитку критичного мислення на уроках математики.

Інтерес до даної технології , як освітньої інновації, виник в Україні наприкінці ХХ століття. В умовах становлення інформаційної цивілізації дуже важливим стає розвиток критичного мислення у населення.

Актуальність розвитку критичного мислення особистості зумовлена інтенсивними змінами в усіх сферах життя, за яких виникає необхідність у її пристосуванні до нових умов та обставин, у вирішенні проблем, значна частина яких є непередбачена.

Здатність людини критично мислити:

• забезпечує систематичне вдосконалення процесу і результатів розумової діяльності на основі критичного аналізу, розуміння та оцінки;

• спрямовує розум на виявлення своїх помилок, точність тверджень і обґрунтованість міркувань;

• допомагає самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці;

• забезпечує готовність змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись цьому впродовж життя.

Технологія розвитку критичного мислення – система діяльності, яка базується на дослідженні проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації відносно особистих потреб та цілей.

Пріоритетним напрямком реформування системи початкової освіти є оновлення змісту освіти. Школа має готувати до життя, що можливо, на мою думку, через формування у школярів умінь критично мислити, працювати в команді, розв'язувати проблеми, самостійно шукати та аналізувати інформацію. Тому доцільно з'ясувати суть феномену «критичне мислення» і визначити шляхи його розвитку в учнів початкової школи.

Посилання на матеріали досвіду https://cutt.ly/vgBhJ8a

Потрібна додаткова консультація?
Залиште, будь ласка, свої контактні дані i наш менеджер зв'яжеться з вами в найближчий час
Надіславши заявку, Ви погоджуєтесь з Політикою Конфіденційності нашого Сайту https://renaissance-di.org/privacy_policy